Adoptio

Adoptio ei ole ratkaisu hedelmättömyyteen, mutta ratkaisu lapsettomuuteen. Adoptointi tarkoittaa sitä, että lapsesta, joka ei ole biologisesti lapsesi,  tulee virallisesti sinun lapsesi. Adoptoinnin kautta voit kokea lapsen läheisyyden ja rakkauden. Voit seurata lapsesi kehitystä ja kokea kaikki ne ilot sekä surut, jotka lasten kanssa koetaan.

Jos suunnittelet adoptiota, sinun tulee ottaa yhteyttä ensin kuntasi sosiaalitoimistoon, jossa sinulle kerrotaan, miten voit jatkaa asian kanssa. Voi olla, että kunnallasi on oma adoptiohenkilö, mutta pienemmissä kunnissa tilanne ei ole aina tämä ja sinua saatetaan neuvoa kääntymään Pelastakaa Lapset Ry:n puoleen. He tai kuntasi adoptiovastaava tekevät valmisteluja asian suhteen, suorittavat vaadittavan adoptioneuvonnan tuleville vanhemmille ja varmistavat, että lapsi saa hyvän kodin.

Voidaksesi adoptoida, sinun tulee olla vähintään 25-vuotias ja avioliitossa. Yksin adoptoiminen on myös vaihtoehto. Adoptiota ei myönnetä yli 50-vuotiaalle henkilölle. Suositeltu ikäero lapsen ja vanhemman välillä on korkeintaan 45 vuotta.

Nuorimmat adoptiolapset saapuvat perheisiin vain muutaman kuukauden ikäisinä, mutta vanhimmat voivat olla noin 5-6-vuotiaita. Suurin osa lapsista tulevat lastenkodista tai sijaisperheistä ennen kuin saapuvat uuteen adoptioperheeseen.

Näin se toimii

Jos haluat adoptoida, sinun tulee olla yhteydessä kuntasi sosiaalitoimistoon ja joko heidän adoptiovastaavansa tai Pelastakaa Lapset Ry jatkaa asian hoitoa. Teille tarjotaan pakollinen adoptioneuvonta, joka kestää muutamia kuukausia.

Suomen sisällä tapahtuvia adoptioita on melko vähän, vuosittain noin 30. Kansainvälinen adoptio on vilkkaampaa ja odotusaika usein lyhyempi. Adoptioneuvonnan jälkeen tulee hakea lupaa kansainväliseen adoptioon. Tämän jälkeen se käsitellään sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirassa. Kun lupa on myönnetty, voidaan adoptiohakemus lähettää haluttuun maahan. Kyseisen maan adoptiojärjestö päättää kenestä tulee kunkin lapsen vanhemmat.

Vaatimukset adoptiovanhempien suhteen

Kaikilla mailla on omat sääntönsä ja ne asettavat erilaisia vaatimuksia ehdokkaille. Sikisi odotusaika eri valtioiden välillä voi vaihdella paljon. Syyt, jotka voivat johtaa adoptiohakemuksen hylkäämiseen, voivat olla merkintä rikosrekisterissä, yli 40 vuoden ikä ja toive adoptoida pieni vauva, toisella vanhemmista tai molemmilla vanhemmilla on krooninen sairaus tai vamma, tai mies opiskelee tai on työtön.

Lapsen valinta

Sosiaalityöntekijä lapsen alkuperäisessä valtiossa päättää sopivat vanhemmat. Tulevilla adoptiovanhemmilla ei ole vaikutusvaltaa lapsen valintaan tai sukupuoleen, mutta he voivat toivoa minkä ikäisen lapsen he suunnilleen haluaisivat. He voivat myös valita mihin maahan he haluavat adoptiohakemuksensa lähetettävän.

Odotusaika

Odotusaika vaihtelee. Yleisesti se on lyhentynyt viime vuosina. Hakijat, jotka ovat halukkaita ottamaan vastaan myös hiukan vanhemman lapsen, tai lapsen, jolla on jokin vamma tai sairaus, saavat adoptiolapsen yleensä nopeammin. He, jotka haluavat pienen vauvan, joutuvat yleensä odottamaan pidempään. Lapsesta tulee tämän jälkeen Suomen kansalainen ja onnistuneesta adoptiosta tulee ilmoittaa välittömästi kunnan sosiaalitoimistoon. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä tulee olemaan yhteydessä varmistaakseen adoption onnistuneen hyvin ja lapsen voivan hyvin.

Lisätietoa adoptioon liittyvistä kysymyksistä voit löytää Pelastakaa Lapset Ry:n sivuilta.