Symfyysi-Fundus -mitta

Kuinka Symfyysi -Fundus -mitta mitataan?

Toisesta kolmanneksesta eteenpäin kätilö mittaa jokaisella käynnillä kohdun koon seuratakseen lapsen kasvua. Tähän käytetään tavallista mittanauhaa. Pituus mitataan mittaamalla häpyluun (symfus) ja kohdun yläreunan (fundus) välinen pituus. Kätilö kirjoittaa mitan ylös eräänlaiseen kaavioon, jolloin voidaan seurata vatsan ja lapsen kasvua.

 

Miksi tällainen mittaus tehdään?

Jos kasvu muodostaa kaavioon käyrän, on se yleensä merkki siitä, että raskaus kehittyy kuten pitäisikin.

Vaikka useimmat sijoittuvat raskauskaavion ”normaali raskaus” -käyrälle, ei se kuitenkaan ole välttämättömyys. SF-mitta ei voi antaa 100% vastausta lapsen koosta, vaan tarkka mitta saadaan ultraäänestä.

Nykypäivänä SF-mitta otetaan lähinnä siksi, että voidaan seurata, jos raskaudessa tapahtuu jotain ja seurata, että se muodostaa normaalin, kasvavan käyrän.

 

Kasvaako vatsa samalla tavalla kaikilla raskaanaolevilla?

Kyllä, enemmän tai vähemmän. Vatsan kokoon vaikuttaa kuitenkin useat eri asiat, kuten äidin fyysinen rakenne, lapsen fysiikka ja sijoittuminen kohdussa ja vatsassa sekä jos äiti on ensisynnyttäjä tai kokenut synnyttäjä.

Useat äidit jotka jäävät raskausaikana normaalikäyrän alapuolelle saavat täysin terveitä ja keskikokoisia lapsia. Samoin ne äidit, jotka ovat käyrän yläpuolella, saattavat saada keskikokoisia tai jopa keskimääräistä pienempiä lapsia.

 

Entä jos käyrä on poikkeava?

Väliaikaiset muutokset käyrässä ovat täysin normaaleja ja ne voivat johtua esimerkiksi siitä, että eri henkilöt suorittavat mittauksen hieman eri tavoin.

Toki myös sama kätilö saattaa mitata väärin aika ajoin. Tämä mittaus ei ole kovin tarkka keino, sillä tällä mitataan summittaisesti fyysisiä, silmän näkemättömissä olevia muutoksia.

Jos kätilö huomaa, että käyrä tasoittuu tai vaihtoehtoisesti pienenee tai kasvaa nopeasti, tehdään äidille yleensä ylimääräinen ultraäänitutkimus kasvun mittausta varten.

Nopeasti kasvava käyrä saattaa kieliä lapsiveden suuresta määrästä tai kaksosista. Pienenevä käyrä saattaa johtua monesta eri syystä, kuten äidin fyysisestä rakenteesta, lapsen fysiikasta ja sijoittumisesta kohdussa ja vatsassa, sekä jos äiti on ensisynnyttäjä tai kokenut synnyttäjä.