Raskausajan ultraäänitutkimukset

Mitä tarkoittaa ultraäänitutkimus?

Ultraäänilaite lähettää korkeataajuudellisia ääniaaltoja. Aallot heijastuvat kudoksesta takaisin laitteeseen, joka mittaa aallot ja muodostaa kuvan. Erilaiset kudokset, kuten rasva ja vesi, muodostavat erilaisia heijastumia, joten ne on mahdollista erottaa muusta kudoksesta.

Osta Babyplan-ultraäänimonitori täältä

Osta Babyplan-ultraäänimonitori täältä

Miksi ultraääntä käytetään raskauden tutkimisessa?

Ultraääntä käytetään todella useaan tarkoitukseen,kuten sikiön iän määrittämiseen, syntymäpäivän laskemiseen, mahdollisen kaksoisraskauden huomaamiseen sekä istukan tilan tutkimiseen. Useissa maissa ultraa käytetään sikiödiagnostiikan muodostamiseen ja esimerkiksi sukupuolen määrittämiseen.

Kenelle ultraäänitutkimus suoritetaan?

Lähestulkoon jokaiselle raskaanaolevalle äidille. Vapaaehtoinen ultra suoritetaan yleensä viikoilla 16-18.

Ultran muita käyttötarkoituksia

Jos raskaaksitulossa huomataan hankaluuksia, voidaan ultraäänellä mitata folikkelien kehitystä munanjohtimissa ja jopa määrittää ovulaation ajankohta.

Joskus ultraäänellä voidaan havaita myös raskausmyrkytys sekä keskenmeno. Myöhemmän vaiheen ultralla lääkäri/ultraaja voi myös tunnistaa onko sikiö vielä elossa vai ei -tosin pelkkää ultraa ei voida pitää täysin kelvollisena vastauksena, keskenmeno vaatii aina useampia lisätestejä.

Ultralla voidaan myös havaita mahdollinen kaksois-tai kolmoisraskaus.

Jos naisen kuukautiset ovat todella epäsäännölliset, voi raskaaksitulon ajankohdan määrittäminen olla vaikeaa. Sikiön kropan pituus on mahdollista mitata ultralla, samoin esim. pään ympärysmitta -näiden tietojen avulla sikiön ikä on mahdollista määrittää noin 10 päivän tarkkuudella. Kun raskaus on edennyt sen 20lle viikolle, ei lapsen ikää enää voida määrittää ultraamalla, sillä tähän mennessä lapsien erotalkavat jo olla kohtalaisen suuria.

Ultralla voidaan havaita myös useimmat selkärankavirheet, osa virtsauselimistön virheistä sekä joitakin ruokakanavan virheistä että sydämen virheitä. Ultraa käytetään myös lapsivesikokeen ja fetoskopian apuna sikiön ja istukan paikallistamisessa. Raskauden loppuvaiheessa ultraa voidaan käyttää myös sikiön virheasennon, esim. perätarjonnan vahvistamiseen.

Jos lapsi näyttää kasvavan huonosti raskauden loppuvaiheella, on kasvua helppo tarkkailla ultralla. Uudemmat laitteet kykenevät jopa mittaamaan istukan, napanuoran sekä sikiön sydämen verenvirtausta.

Miten alatieultra toimii?

Jos ultra tulee suorittaa ennen 11ta raskausviikkoa, suoritetaan se yleensä alateitse. Viikon 10 jälkeen ultra suoritetaan yleensä normaalisti ulkopinnalta.

Alatieultra suoritetaan aika samalla tavoin kuin normaali gynekologinen tutkimus. Lääkäri ohjaa emättimen kautta pienen tutkimustikun (ultraääniskannerin) sisään. Yleensä tuo skanneri ei ole juuri hammasharjaa paksumpi, ja toimenpide on täysin kivuton. Tämän jälkeen lääkäri liikuttelee tikkua edestakaisin kohdussa sikiön löytääkseen. Vaikka sikiö olisikin vasta vain muutaman millimetrin mittainen, voidaan se tunnistaa ruudulta. Tutkimuksen aikana monitorille välttyy kuvaa, jonka voi yleensä halutessaan saada paperille printattuna mukaansa.

Kuinka aikaisessa vaiheessa sikiön näkee alatieultrassa?

Yleensä sikiö on mahdollista nähdä viikosta 6 alkaen, mutta tässäkin on paljon vaihtelua -riippuen laitteen iästä ja laadusta, lääkärin kyvyistä ja sikiön iästä. raskauden alkuaikoina muutamankin päivän odottaminen saattaa aiheuttaa suurenkin eron tuloksissa.

Miten perinteinen ultraäänitutkimus menee?

Viikoin 11 jälkeinen ultra suoritetaan lähes aina ulkoisesti. Ennen viikkoa 11 tutkimus voidaan suorittaa alateitse, ns. vaginaalisena ultrana.

Tutkittava asettuu mukavasti selälleen tutkimuspöydälle, ja lääkäri/ultraäänihoitaja levittää vatsan pinnalle pienen määrän ultraäänigeeliä. Tutkimuksen aikana lääkäri liikuttelee ultraäänianturia vatsasi pinnalla kunnes se havaitsee sikiön ja istukan. Yleensä sinulla on mahdollisuus seurata tutkimusta pienestä monitorista, ja yleensä sinulle tarjotaan mahdollisuutta saada mukaasi kuva ultrassa esiintynestä vauvastasi.

Mitä ultrassa oikein tutkitaan?

16-18:sta raskausviikon välillä suoritetussa ultrassa sikiö tutkitaan systemaattisesti. Sen pää ja reisiluu mitataan, ja raajat, vatsalaukku, virtsarakko ja munuaiset tutkitaan, ja selkärankahalkion ja Downin syndrooman mahdollisuudet suljetaan pois niiden merkkejä tutkimalla. Myös sydän ja aivot tutkitaan. Sikiön koko määritellään raskauden pituuteen verraten, ja uusi laskettu aika annetaan jos mitat eivät vastaa päiviä.

Istukan sijainti määritellään, mutta mahdolliset istukan virheet voidaan havaita vasta raskauden edistyttyä.

Raskauden loppuvaiheilla ultraa saatetaan hyödyntää lapsen kasvun mittarina. Sillä voidaan myös mitata veren määrän virtausta lapsen napanuorassa. Tällä tavoin voidaan mitata istukan toiminnallisuutta, ts. kykeneekö se siirtämään tarpeeksi ravinteita ja happea lapseen.

Sikiön sukupuoli

Useat tulevat vanhemmat odottavat malttamattomana tietoa tulevan lapsensa sukupuolesta. Yleensä sukupuolen tietämisellä ei ole lääketieteellistä merkitystä, ultran ensisijainen tarkoitus on tarkistaa, että lapsella on kaikki kunnossa.

Tutkivalla lääkärillä/kätilöllä ei ole siis syytä selvittää lapsenne sukupuolta, ellette sitä itse toivo selvitettävän -tämä on useimmiten mahdollista ja teidän päätettävissänne. Potilaalla on oikeus saada tietää kaikki tutkimuksissa esille tulevat seikat.

Vaikka teillä onkin oikeus pyytää saada tietää lapsenne sukupuoli, se ei aina ole mahdollista. Sukupuolen näkeminen riippuu useasta eri seikasta -sikiön iästä, siitä kuinka se on asettunut kohtuun, kuvan laadusta, ultraajan kokeneisuudesta sekä laitteen teknisistä ominaisuuksista. Jos sukupuolta ei iole mahdollista selvittää ultrassa, voi olla mahdollista varata uusi ultra sitä varten -kysy asiasta lisää lääkäriltäsi/kätilöltäsi. Tämän tulisi tapahtua viikon 24 jälkeen ollaksenne varmoja ultran tuloksista.

Takaako ultratutkimus lapsen ”normaalin terveydentilan”?

Ultran tarkoitus on kartoittaa sikiön terveydentila mahdollisimman tarkkaan, mtta edes kaikkein kokeneimmat lääkärit kaikkein parhaita laitteita käyttämällä ei aina kykene huomaamaan kaikkia pieniä, mahdollisesti piileviä virheitä. Ultralla voidaan havaita varmaksi vain kaikkein suurimmat/yleisimmät rakennevirheet. Osa virheistä saattaa muodostua vasta raskauden myöhäisemmässä vaiheessa, osa vasta lapsen synnyttyä.

Ultran avulla lääkärisi voi määrittää, onko lapsellanne suurentunut riski kromosomivirheisiin. Tavallisin kromosomivirhe on nimeltään Downin syndrooma. Tässä tutkimuksessa mitataan sikiön niskan ihon ja selkärangan väli. yleensä raskausviikolla 10-14. Jos tämä mitta on tavallista suurempi, on lapsella kasvanut riski Downin syndroomaan. Diagnoosi varmistetaan aina lapsivesitutkimuksella.

Seuraavat seikat vaikuttavat kromosomivirheiden havaitsemiseen:

  • Kuinka pitkällä raskaus on
  • Sikiön pituus
  • Ultraäänilaitteen tekniset valmiudet
  • Ultraajan pätevyys
  • Kohdunseinämän paksuus

Onko ultraäänitutkimuksesta haittaa sikiölle?

Vuonna 2006 valmistuneen tutkimuksen mukaan ultraäänestä saattaisi olla haittaa sikiön aivoille -mutta ’saattaa olla vaikutusta’ on eri asia kuin ’sillä on vaikutusta’.

Aiheesta ei ole olemassa 100% varmoja tutkimustuloksia. Nykypäivän kahdella raskauden aikaisella ultratutkimuksella ei pidetä olevan haittavaikutuksia. Päinvastoin, ultratutkimuksen hyödyt ohittavat sen haitat (mm. NUPP -tutkimus Downin syndrooman havainnointiin, muut kromosomivirheet yms.) -ultralla raskauden epänormaaliudet on huomattavasti helpompi kartoittaa ja niihin voidaan reagoida ajoissa.

Pitääkö laskettu aika aina paikkansa?

Ymmärrettävästi moni tuleva vanhempi on kiinnostunut tietämään tarkemman lasketun ajan, joka voidaan yleensä selvittää ultratutkimuksessa. Useimmiten ultran antama päivä ja kätilön/lääkärin laskema päivämäärä eivät ihan täsmää (ensimmäinen laskettu päivä lasketaan viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä).

Periaatteessa kaikki sikiöt kasvavat saman verran raskauden alkuaikoina. Siksi sikiön ikä voidaan alkuaikoina määrittää mittaamalla sen pituus. Mitä aikaisemmin reisiluu ja kallon ympärys mitataan, sitä paremmin laskettu aika pitää paikkansa.

Mitä lähempänä viikkoa 20 mitat otetaan, sen vaikeammaksi päivämäärän määrittäminen tulee. Noin viikolla 11/12 tehty mittaus antaa lasketun ajan noin viikon tarkkuudella, viikolla 18 tehty noin kahden viikon tarkkuudella. Koska viikon 20 jälkeen sikiöiden kasvu alkaa olla todella yksilöllistä, ei sen jälkeen tehtyihin mittauksiin voi luottaa sataprosenttisesti.

Laskettu päivämäärä saattaa muuttua paljonkin raskauden aikana, täysin sikiön kasvusta riippuen.

Jenkkiläislääkärien ja -kätilöiden perustamilla nettisivuilla kerrotaan mittariksi seuraavaa:

Mitat otetaan viikolla:                                   Heitto:

  • vko  5-7                                                         +/- 7 päivää
  • vko 7-14                                                        +/- 3 päivää
  • vko 14-26                                                      +/- 7-10 päivää
  • vko 26-40                                                      +/- 21 päivää

Perustuen kallon+ reisiluun mittauksiin ja  niiden muutoksiin.

Kun todellisuus poikkeaa suunnitellusta

Harvoin, mutta joissain tapauksissa ultraäänessä selvitetyt seikat eivät pidäkkään paikkaansa. Ehkä jokin on mennyt pieleen, raskaudessa on komplikaatioita, tai kasvussa ilmenee virheitä. Joskus nämä ongelmat vaativat tarkempaa huomiota, ehkä vanhempien päätöstä kuinka jatkaa. Näitä muutoksia tapahtuu harvoin, mutta niiden mahdollisuuteen on hyvä varautua ja asiasta keskustella etukäteen.

Mitä sitten tapahtuu, jos jokin onkin pielessä?

Vanhemmat kutsutaan keskustelemaan yhdessä lääkärin, kätilön ja mahdollisesti myös kuraattorin kanssa. Tässä keskustelussa on tarkoitus läpikäydä tilanne, ja mitä sille voidaan tehdä/mitä nyt on odotettavissa. Olipa tilanne mikä tahansa, asiantuntijat osaavat neuvoa tilanteessa, ja mitä se merkitsee tulevaisuudessa.

Useimmille vanhemmille ja lapsille ultraäänitutkimus on mukava kokemus, jossa se kauan odotettu kuva ihanasta pikkuvauvan alusta ilmestyy ruudulle. Ei siis syytä hermoiluun, nauttikaa tästä raskauden aikaan kuuluvasta kokemuksesta!

Osta Babyplan-ultraäänimonitori täältä

Osta Babyplan-ultraäänimonitori täältä